VYŠETŘENÍ ZRAKU DĚTÍ - PREVENCE OČNÍCH VAD

Datum
7. 02. 2023 09:00 - 11:30

Popis

Zájemci podepíší souhlas s vyšetřením dítěte. Cena vyšetření: 200 Kč.