Platby školného
  • měsíčně na účet školy 5127369/ 0800, do poznámky jméno dítěte
  • školné pro školní rok 2024/2025: 1 300 Kč/měsíc

Platby stravného

  • měsíčně na účet jídelny 7034-5127369/0800, trvalý příkaz nastavit na 1 000 Kč/měsíc
  • 3 - 6-ti leté děti: 50 Kč/den, 7-mi leté děti (odklad šk. docházky): 53 Kč/den

Provoz školky

  • od 7.00 do 17:00
  • ranní scházení dětí do 8:40, potom školku z bezpečnostních důvodů zavíráme
  • pokud chcete přijít později, domluvte se s paní učitelkou ve své třídě
  • odpoledne se děti rozcházejí od 15:00, ale domluvit si jinou hodinu je možné

Zápis do školky probíhá vždy v termínu daném zákonem a je včas oznámen.

 

Dokumenty:


(K otevření souborů - PDF používejte nejnovější verzi aplikace Adobe Acrobat Reader. Aktualizovanou kopii aplikace Adobe Reader si můžete stáhnout na webu http://www.adobe.com.
Pro zobrazování PDF přímo v prohlížeči Chrome / Firefox nadále používá vlastní modul PDF Viewer, který nezobrazuje některé typy PDF dokumentů. Nejlepší možností je zrušit používání modulu Chrome PDF Viewer a otevírání PDF dokumentů mimo prohlížeč původním Adobe Readerem (musí být nainstalovaný na počítači). Vyjádření společnosti Adobe zde.)