NÁVŠTĚVA MUZIKÁLOVÉHO PŘEDSTAVENÍ "O BUDULÍNKOVI" V ZŠ PLAMÍNKOVÉ

Datum
9. 03. 2023 09:00 - 12:30

Popis

Pouze děti ze II.třídy. Odchod z MŠ v 9:00 hod.