LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ V MŠ

Datum
6. 10. 2022 09:00 - 14:00

Popis

Prevence řečových vad. Nutno podepsat informovaný souhlas.