M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 2. zasedání ze dne 27.01.2021
číslo 2R-44/2021

k zajištění provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4 v období červenec – srpen 2021 a k zajištění činnosti školních družin v základních školách zřizovaných MČ Praha 4 v období červenec – srpen 2021

Rada městské části Praha 4

I. s c h v a l u j e
A. po dohodě s ředitelkami mateřských škol (dále jen „MŠ“) zřizovaných MČ Praha 4 zajištění provozu MŠ v období červenec – srpen 2021 následujícím způsobem:

1. v případě možnosti běžného provozu bez omezení
a) v termínu od 1. 7. do 30. 7. 2021 přerušení provozu MŠ s výjimkou
 Základní školy a Mateřské školy, Praha 4, Sdružení 1080 (objekt Družstevní ochoz + pavilon Sdružení)
 Mateřské školy Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540
 Mateřské školy, Praha 4, Mezivrší 15
b) v termínu od 2. 8. do 31. 8. 2021 přerušení provozu MŠ s výjimkou
 Mateřské školy, Praha 4, K Podjezdu 2
 Spořilovské mateřské školy, Praha 4, Jihozápadní 4
c) od 1. 9. 2021 zajištění provozu všech MŠ

2. v případě nutnosti zachování skupinové izolace z důvodu pokračující epidemie
a) v termínu od 1. 7. do 30. 7. 2021 zajištění provozu všech MŠ 
b) v termínu od 2. 8. do 31. 8. 2021 přerušení provozu MŠ bez výjimky
c) od 1. 9. 2021 zajištění provozu všech MŠ