Školkovné za měsíc březen bude stanoveno v den obnovení provozu podle počtu otevřených dní v měsíci. V případě úhrady školného trvalým příkazem Vám bude přijatá částka po vyúčtování měsíce vrácena.

Stravné se bude hradit až na základě vystaveného předpisu k platbám po obnovení provozu.