Informace o nezbytné péči o děti za nouzového stavu pro zaměstnavatele zajišťující kritickou infrastrukturu

http://skoly.praha-mesto.cz/88614_Informace-o-nezbytne-peci-o-deti-za-nouzoveho-stavu-pro-zamestnavatele-zajistujici-kritickou-infrastrukturu