Přijímání přihlášek probíhalo v termínu do 30. 4. 2024, nyní jsou přihlášky zpracovávány. Informace sledujte na webových stránkách škol, do kterých jste se hlásili. Rodičům dětí z naší MŠ, které jsou nahlášeny k docházce v rámci naší kmenové školy, budou předány pokyny k platbě školného a stravného v průběhu června.