Platby školného
  • měsíčně na účet školy 5127369/ 0800, nebo v hotovosti u paní hospodářky
  • školné pro školní rok 2021/22: 800,- Kč/ měsíc

Platby stravného

  • měsíčně na účet jídelny 7034 -5127369/ 0800, převodem nebo v hotovosti
  • 3 - 6-ti leté děti: 39,- Kč/ den, 7-mi leté děti (odklad šk. docházky): 42,- Kč/den

Provoz školky

  • od 7.00 do 17:00
  • ranní scházení dětí do 8:40, potom školku z bezpečnostních důvodů zavíráme
  • pokud chcete přijít později, domluvte se s paní učitelkou ve své třídě
  • odpoledne se děti rozcházejí od 15:00, ale domluvit si jinou hodinu je možné

Zápis do školky probíhá vždy v termínu daném zákonem a je včas oznámen.