Chceme, aby naše školka byla hlavně veselá, aby děti i rodiče k nám rádi chodili, důležitá je pro nás vzájemná důvěra, komunikace, pocit pohody. Výchova a vzdělávání v mateřské škole je doplňkem rodinné výchovy a proto přáním a názorům a připomínkám rodičů opravdu nasloucháme.

Náš školní vzdělávací program se jmenuje Rok v mateřské škole. Je rozpracován do jednotlivých témat, která se vztahují k aktuálním ročním obdobím. Paní učitelky na třídách program přenášejí do třídních plánů tak, aby jednotlivým třídám co nejlépe odpovídal vzhledem k věku dětí, jejich zájmům, zálibám, potřebám.

Samozřejmostí jsou kontakty se základními školami v okolí naší školky - ZŠ Křesomyslova, ZŠ Táborská, ZŠ Plamínkové a ZŠ Nedvědovo náměstí.

IMG_5127

V rámci kulturních akcí zveme divadelní představení do školky, se staršími dětmi i do divadélek docházíme.

upraveny IMG 8149

upraveny IMG 8019

upraveny IMG 9140

Snažíme se rozšiřovat obzory a rozvíjet poznávání dětí formou celodenních a polodenních výletů.

upraveny IMG 9223

 upraveny IMG 9186

upraveny IMG 9187

upraveny IMG 9196

NABÍDKA KROUŽKŮ

je pestrá - rodiče, máte se svými dětmi z čeho vybírat:

Angličtina   1x týdně, čtvrtek 15:15 - 16:00
Vědecké pokusy  
  1x týdně, pondělí 15.15 - 16.00
Tanečky   1x týdně, úterý  15.15 - 16:00
Sportovní hry

  1x týdně, středa 15.15 - 16:00

 

 

Kroužek angličtiny:

aj3

 

Kroužek tanečků:

upraveny IMG 9021

Kroužek Sportovních her:

upraveny IMG 9029

Kroužek vědeckých pokusů:

upraveny IMG 9037