Mateřská škola BoTa, Praha 4, Boleslavova 1a vznikla sloučením mateřské školy Boleslavova 1a, jejímž odloučeným pracovištěm je od 1. 9. 2011 mateřská škola Křesomyslova, s mateřskou školou Táborská k 1. 1. 2012 a s Mateřskou školou Na Bučance k 1. 1. 2013.

Budova MŠ Na Bučance byla postavena v roce 1939, krásná vila umístěná v klidné lokalitě Nuslí slouží předškolním dětem od roku 1948. Škola vstoupila do právní subjektivity v roce 1995, objekt následně prošel změnami interiéru i vybavení. V roce 2010 byla škola kompletně zrekonstruována.

IMG 4850-1

Škola má kapacitu 50 dětí.

Zřízeny jsou dvě třídy, které jsou s ohledem na menší prostory originálně interiérově řešeny, pohodlně umožňují vytvoření herních koutků pro děti a poskytují i prostor pro další činnosti.

Zahrada je vybavena pískovištěm, klouzačkami, houpačkami a herními prvky.

IMG_7205

Zahrada je osázena zelení a pravidelně udržována.

 Naší mateřskou školu navštěvují děti od tří do šesti let, jsou rozděleny podle věku do dvou oddělení.

 Mladší děti navštěvují žlutou třídu:
  1.herna_1

Starší děti navštěvují červenou třídu:
 2.herna_1

Mateřská škola má vlastní kuchyni, skladba jídelníčku odpovídá spotřebnímu koši a výživovým normám.

Pitný režim je dodržován v průběhu celého dne včetně pobytu venku.